Metalliteollisuus

Teknokem AV

Emulgoituva liuotinpesuaine

Hajuton, käyttövalmis liuotin öljyn, rasvan, asfalttipien, tiesuolan ym. lian poistoon moottoreista, maalipinnoilta, alustoista ja koneista. Soveltuu suojavahan poistoon ja allasaineeksi koneosien pesuun.

Käyttöohje: Käytetään laimentamattomana. Levitä matalapaineella, harjalla tai sienellä. Tarvittaessa pyyhi pinta puhtaalla kankaalla tai paperilla.

Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. Toistuva alistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Vältettävä höyryn hengittämistä. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä pakkaus tai etiketti.

Sisältää teollisuusbensiini (maaöljy), raskas alkylaatti
EY-numero 265-067-2