Henkilöautot, Kuorma- ja linja-autot, Metsä- ja työkoneet

Teknokem BIOsol

Biologisesti hajoava yleispesuaine

Tehokas alkaalinen pesuainetiiviste yleiskäyttöön.

KÄYTTÖOHJE:
Laimennus vedellä.
Esipesu harjakoneella ja matalapainelaitteet 1:4 – 1:15
Korkeapainelaitteet konetyypistä riippuen 1:1 – 1:5
Kevyt lika 1:10 – 1:40

HUOM! Ei saa käyttää yli +35C lämpöisemmille maalipinnoille.

Sisältää:
Luontoystävällisiä tensidejä
Vedenpehmitinainetta pH 12,8
Natriummetasilikaattipentahydraatti

Öljyalan Keskusliiton hyväksymä: ÖKL 2-2014

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä..
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.
Ota välittömästi yhteys lääkäriin