Metalliteollisuus

Teknokem Jäänsulatusrae

Nopeavaikutteinen jäänsulatusrae

Tehokas, lämpöä kehittävä nopeavaikutteinen jäänsulatusrae. Toimii kylmissäkin olosuhteissa. Ei syövytä vahoja. Tuote sisältää natriumia alle 0.8%, joten sitä voidaan käyttää myös pohjavesialueilla.

Käyttökohteet: Jalkakäytävät, rampit, lastauslaiturit, portaat, yms.

Käyttöohjeet: Käytä sellaisenaan tai sekoita hiekoitussoraan. Pitkäaikaisessa kosketuksessa käytettävä suojakäsineitä. Voi vahingoittaa suojaamattomia sinkkipintoja.

Varastointi: Kuivassa ja viileässä tiiviisti suljettuna. Suojeltava kosteudelta ja korkeilta lämpötiloilta.