Metalliteollisuus

Teknokem Kammiopesuaine

ANNOSTUS 3-5%

Terveydelle haitallista nieltynä. Syövyttävä. Voimakkaasti syövyttävää. Ärsyttää hengityselimiä. Vakavan silmävaurion vaara. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä etikettiä, mikäli mahdollista)