Kuorma- ja linja-autot, Metalliteollisuus, Metsä- ja työkoneet

Teknokem NCL-Super

Alkaalinen tehokas rasvanpoisto- ja puhdistusaine

Ajoneuvokaluston, teollisuuden ja laitosten puhdistukseen

SUPER on nopeatehoinen puhdistusaine, joka irrottaa öljyisen lian, tiesuolakerrostumat, noen ja muun vaikean lian kaikilta pinnoilta

KÄYTTÖOHJE:
Laimennus vedellä
Korkeapainelaitteet 1:10 – 1:20
Käsin pesu tai matalapainelaitteet 1:10 – 1:30

HUOM!
Ei saa käyttää yli +35˚C lämpöisemmille maalipinnoille.

Sisältää: Synteettisiä tensidejä, kompleksin muodostajia, metasilikaattia, Orgaanisia liuotinaineita. pH 13,2.

Voimakkaasti silmiä vaurioittavaa. Ihoa ärsyttävää.
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/ silmiensuojainta/kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin. Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä.