Metalliteollisuus

Teknokem Osienpesujauhe

Jauhemainen rasvanpoistoaine

Soveltuu kaikille metalleille ja metalliseoksille rasvanpoistoon ja pesuun

Käyttöohje:

Pitoisuus Lämpötila
Suihkupesu 1 -3 % 80 – 90 C
Elektrolyyttinen pesu 3 -7 % 80 – 90 C

Syövyttävää. Ärsyttää hengityselimiä.
Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Onnettamuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoioon (näytettävä etikettiä, mikäli mahdollista). Vältettävä höyryn hengittämistä 3%:n pesuliuoksen pH 12.

Sisältää: matalavaahtoista ionitonta tensidiä, silikaattia, karbonaattia ja kompleksinmuodostajia