Metalliteollisuus

Teknokem Rasvanpoisto

Nopeasti haihtuva rasvanpoistaja

Liuottaa rasvan esim. koneiden ja mootoreiden osista. Turvallinen käyttää useimmille pinnoille, tarvittaessa kokeile ensin huomaamattomaan paikkaan. Käyttöohje: Sumuta puhdistettavalle pinnalle tai kostuta puhdas kangas aineeseen. Pyyhi kankaalla tai paperilla. Jättää kuivan, puhtaan pinnan.

Helposti syttyvää. Ärsyttää ihoa. Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Säilytettävä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Eristettävä sytytyslähteistä – Tupakointi kielletty. Vältettävä höyryn hengittämistä. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Estettävä staatisen sähkön kipinöinti. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet / käyttöturvallisuustiedote. Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti

Sisältää: Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty kevyt