Kuorma- ja linja-autot, Metsä- ja työkoneet

Teknokem Ultra

Alkaalinen tehokas rasvanpoisto- ja puhdistusaine

Alkaalinen tehokas rasvanpoisto- ja puhdistusaine ajoneuvokaluston, teollisuuden ja laitosten puhdistukseen.

ULTRA on nopeatehoinen puhdistusaine, joka irroittaa öljyisen lian, tiesuolakerrostumat, noen ja muun vaikean lian kaikilta pinnoilta.

KÄYTTÖOHJE:
Laimennus vedellä Korkeapainelaitteet 1:10 – 1:20
Käsin pesu tai matalapainelaitteet 1:10 – 1:30

HUOM! Voimakkaasti silmiä vaurioittavaa. Ihoa ärsyttävää. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojai nta /kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin. Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä.